Loading...

Bægre

Bægrenes Es 2 Bægre - Kærlighed 3 Bægre - Overflod 4 Bægre - Luksus
5 Bægre - Skuffelse 6 Bægre - Nydelse 7 Bægre - Fordærv 8 Bægre - Træghed
9 Bægre - Glæde 10 Bægre - Mæthed    

Mønter

Mønternes Es 2 Mønter - Forandring 3 Mønter - Arbejde 4 Mønter - Magt
5 Mønter - Bekymring 6 Mønter - Succes 7 Mønter - Fiasko 8 Mønter - Omtanke
9 Mønter - Gevinst 10 Mønter - Rigdom    

Stokke

Stokkenes Es 2 Stokke - Dominans 3 Stokke - Dyd 4 Stokke - Fuldendelse
5 Stokke - Stræben 6 Stokke - Sejr 7 Stokke - Tapperhed 8 Stokke - Hurtighed
9 Stokke - Styrke 10 Stokke - Undertrykkelse    

Sværd

Sværdenes Es 2 Sværd - Fred 3 Sværd - Sorg 4 Sværd - Våbenhvile
5 Sværd - Nederlag 6 Sværd - Videnskab 7 Sværd - Nyttesløshed 8 Sværd - Indblanding
9 Sværd - Grusomhed 10 Sværd - Ruin